header fysiotherapie almelo

     

Netwerk PsychoSomatiek Twente

De psychosomatische fysiotherapeuten zijn gespecialiseerd in het behandelingen van klachten die zowel de geest als het lichaam omvatten; de psychosomatische therapie. Om de toegankelijkheid en bekendheid van deze vorm van therapie (zorg) voor verwijzers en cliënten te verbeteren is in 2013 het Netwerk psychosomatiek Twente opgericht.

Het Netwerk Psychosomatiek is voortgekomen uit een initiatief van Roset in samenwerking met Marten Klaver, neuroloog, met Enny Versteeg en Ans Bosch, beiden psychosomatisch therapeuten. Zij hebben een samenwerking tot stand gebracht tussen de psychosomatische fysiotherapeuten en de psychosomatische oefentherapeuten in Twente.

Binnen het netwerk wordt een uniforme en transparante manier van werken en verslaglegging nagestreefd. Daarnaast heeft het netwerk in samenwerking met Roset in 2011 en 2012 twee symposia georganiseerd met de psychosomatische therapie als thema. In samenwerking met Menzis en de universiteit Nijmegen is er in maart 2013 een pilot gestart naar de kosteneffectiviteit van de psychosomatische therapie. (Lees meer over het Netwerk PsychoSomatiek Twente)

Voor Fysio Almelo zijn Janneke Adamse en Jan Zwijnenberg lid van het Netwerk PsychoSomatiek Twente.